czwartek, 3 maja 2018

Kartka komunijna
Communion card

Kolejna komunijna pamiątka z papierów Rajska jabłoń. Użyłam hostii z ramką oraz wianuszka Rosy Owl. Dodałam także te gałązki.

Another Communion card. I used host with a frame and wreath from Rosy Owl. I also added these twigs.
Użyłam:
I used:

IHSWinter Leaves Wreath MG1

Pozdrawiam,
Greetings,

Hogata - Rosy Owl DT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz