piątek, 22 czerwca 2018

Dla nauczycieli muzyki
For music school teachers

Te dwie kartki powstały dla nauczycieli ze szkoły muzycznej. Zawierają zatem muzyczne akcenty.
Użyłam liści Rosy Owl oraz tych uroczych kwiatuszków.

These two cards were created for the music school teachers. Therefore they contain musical accents.
I used Rosy Owl leaves and those lovely flowers.Użyłam/I used

Classic LeafKwiatki AC3 


Pozdrawiam,
Greetings,
Hogata - Rosy Owl DT


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz