czwartek, 31 października 2019

Brand Ambasador Marta Piekarczyk

Witam, Hello

Chciałam Wam pokazać moje prace z września.  Zrobiłam kartkę z pudełkiem, gdzie użyłam, listków tropikalnych, listków wodnych  oraz listków ażurowych. 

I wanted to show you my work from September. I made a card with a box, where I used tropical leaves, water leaves and  this leaves.
 Kolejna kartka, jest prosta z bardzo kolorowym tłem zrobionym tuszami alkoholowymi. Użyłam tutaj listków wodnych oraz napisu sto lat.

The next card is simple with a very colorful background made with alcoholic inks. I used here water leaves and the inscription one hundred years.


Użyłam, I Used

http://rosyowl.com/index.php?id_product=52&controller=product&id_lang=2

http://rosyowl.com/index.php?id_product=29&controller=product&id_lang=2

http://rosyowl.com/index.php?id_product=92&controller=product&id_lang=2

http://rosyowl.com/index.php?id_product=95&controller=product&id_lang=2


Pozdrawiam, Kiss
Marta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz