poniedziałek, 2 grudnia 2019

Brand Ambassador Magda Łuczak

Hej kochani!
W listopadzie powinnam była skupić się głównie na kartkach świąteczny i częściowo to mi się udało.
Powstała taka oto energetyczna kartka, którą przygotowałam specjalnie na warsztaty w Łodzi. Poniżej znajdziecie plakat z informacjami. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych!

Hey loved ones!
In November I should have focused mainly on Christmas cards and I was able to do it partly.
This energetic card was created, which I prepared especially for workshops in Łódź.

Chcę Wam jeszcze pokazać dwie prace ślubne.

I want to show you two wedding works.
Użyłam:
I used:


 


Uściski!
Hugs,Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza