poniedziałek, 25 kwietnia 2022

Sooowia z Ciebie głowa
What an owl

Hej!
Sowy od zawsze były postrzegane w naszej kulturze jako niezwykłe ptaki. Te tajemnicze ptaki, które prowadzą nocny tryb życia fascynują niejedną osobę. Uważane są za niezwykle mądre stworzenia, dlatego nie bez powodu możecie je znaleźć często jako wizerunek w togach, okularach, z dyplomem czy też z książkami. A dziś to mądre stworzenie zagościło na urodzinowej kartce, którą wykonałam dla mojej niezwykle mądrej przyjaciółki.

Hi!
Owls have always been perceived in our culture as amazing birds. These mysterious nocturnal birds fascinate many. They are regarded as extremely smart creatures. No wonder they are usually portrayed in robes, glasses with a diploma or books. Today I have used this smart creature on the presented card, which I have prepared for my extremely smart friend. 


Użyłam:
I used:

 Pozdrawiam,
Regards,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz